Tuesday, March 16, 2010

WAAR BLIJFT DE WOEDE?


 De wereldeconomie is in crisis. Het afgelopen jaar werd duidelijk dat slechts een handjevol mensen de exorbitante vruchten plukt van het huidige financieel-economisch systeem, en dat wij - de gemeenschap- daarvoor de gepeperde rekening betalen. De virtuele miljoenen, die door de wizzards van de financiële wereld met speculatie en ondoorzichtige ‘financiële producten’ werden verdiend, bleken wel degelijk reëel geld toen het piramidespel ineen plofte en de rekening bij belastingbetalers overal ter wereld op de mat viel.

Een jaar na het omvallen van de banken is van echte hervormingen echter weinig te merken. Consumenten, burgers,  kiezers lijken lamgeslagen en te berusten in hun lot: meedraaien in een systeem dat geen uitweg biedt en waarvoor we ons geen alternatieven meer kunnen voorstellen. Minister Bos deed een greep in de schatkist om het vertrouwen te herstellen in een systeem dat aantoonbaar geen vertrouwen meer verdiende. En dat was dat.

Sindsdien lijkt er vooral sprake van een terugkeer naar de orde van de dag. Bonussen worden weer uitbetaald, banken hernemen zich met een door de staat aangevulde balans en hedge funds verdienen nog een eurootje extra aan de huidige instabiliteit.

Waar blijft de woede? Waar blijft de opstand? 
 Consumenten, burgers en kiezers lijken vooral lamgeslagen en te berusten in hun lot: meedraaien in een systeem dat geen uitweg biedt en waarvoor we ons geen alternatieven meer kunnen voorstellen. Het is tijd voor revolutie, maar waar blijft die? Tegenlicht wil samen met u onderzoeken waarom er nog geen opstand is uitgebroken, hoe verzet tegen ‘het systeem’ eruit zou kunnen zien in deze tijd en welke alternatieve vormen van bankieren denkbaar zijn.

Meer info hier!