Monday, May 13, 2013

MUTANT DANCE

A HTV Documentary that aired on 02/06/1997 documenting the UK based Mutant Dance Party Collective and Bristol Free Party Crew gearing up for a free party they realized on 14/09/1996.


Introduction to Mutant Dance in their own words;

"MUTANT DANCE is a Bristol based collaboration of party people and artists specializing in UV performance and decor. Founded in 1991, Mutant Dance have been involved in the renowned Bristol party scene since the early days of Acid House parties. Now taking that vibe all over England and Europe we bring our free party roots to clubs and festivals wherever we go. We also put on regular free parties in the South West of England.
(Note to PC Netplod: We are making all this up, we know nothing about illegal warehouse raves or anything else for that matter.)
The Mutants have performed extensively in the UK and Europe, appearing at Glastonbury, Ashton Court Festival, Tribal Gathering, Megadog (Lizard), Trance Buddha (Amsterdam), Munich, Out There (Normandy), most major UK clubs and festivals, and various free parties throughout Europe.
enter Mutant Dance can add a unique live element to any club environment or party. With our mix of freaky costumes and boundless energy we guarantee to liven up any event. Our UV performers, costumed dancers, or outrageous environments, provide an extra dimension of scene setting and sensory stimulation. Mutate and survive..."

MUTANTE DANCE @ Stonehenge UK 20/03/1999  (source)

From: "Chelfyn Baxter" chelfyn@harmony.force9.net
To:
Subject: They let us in!!!!!
Date: Wed, 24 Mar 1999 19:47:43 -0000

I thought it might interest you that Bristol ravers Mutant Dance staged a
free party at Stonehenge last Saturday night/Sunday morning for the equinox.
We set up a Fluoro geodesic dome behind the visitors centre, lit with UV and
partied all night 'til the druids arrived. Come sunrise they let not only
the druids, but 150 or so assorted free party people into the circle for an
hour. Even the solitary copper was chilled.....


Report of a party goer on a busted Mutant Dance party near Stonehenge on 18/06/1999. - http://www.urban75.com/Rave/stonehenge2.html

Friday, May 10, 2013

VOTE FOR "GAS" IN THE BIG BROTHER AWARDS 2013

Our local League of Human Rights requested me to post this but Gmail decided that the message sent to us was spam. Better late than never..Big Brother Award voor GAS?

Persbericht – 22 april 2013

Op 30 mei 2013 reikt de Liga voor Mensenrechten, in partnerschap met EMSOC en datapanik.org, voor het derde jaar op rij de Big Brother Awards uit aan een persoon of organisatie die het recht op privacy op losse schroeven zet of een buitensporige drang naar controle vertoont. Wie wint de Big Brother Award 2013? De vergaande GAS-boetes, het amateuristische datalek bij NMBS, de futuristische drone van Genk of gewoon uzelf… Iedereen kan mee beslissen!

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht mede doordat het andere rechten en vrijheden mogelijk maakt, zoals de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Het recht op privacy kan enkel ingeperkt worden indien dit absoluut noodzakelijk is. Helaas stellen we vast dat dit fundamenteel recht in toenemende mate wordt uitgehold. Steeds meer samenlevingsproblematieken worden geformuleerd als veiligheidsproblemen. Sociale en economische maatregelen moeten steevast wijken voor veiligheidsmaatregelen, controle en repressie. Het wijst op een diepere mentaliteitsverandering: iedereen is potentieel verdacht. Er wordt bovendien een blind geloof gesteld in de mogelijkheden die de technologische evolutie ons biedt om dit “vermoeden van schuld” hard te maken.

En wat geeft beter blijk van de doorgedreven drang naar controle dan de omstreden GAS-boetes? Een GAS-boete opgelegd krijgen omdat je wat kruimels morst op de trappen van een kerk? Een GAS-boete opgelegd krijgen omdat je een sneeuwballengevecht houdt? Vanuit je auto naar iemand wuiven en een GAS-boete opgelegd krijgen? Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er vandaag de dag een GAS-boete voor krijgen. Men wil mensen, en liefst de gehele samenleving, op een zodanige manier beheersen en controleren dat elke afwijking in de kiem wordt gesmoord. Door dergelijke controle verliezen we steeds meer vrijheid en dringt de overheid steeds meer binnen in ons privéleven. Laten we Big Brother toe in ons leven of zeggen we volmondig “GAS? Nee bedankt!”?

Maar nog zeven andere kandidaten komen dit jaar in aanmerking voor een Big Brother Award: het recente datalek bij NMBS, het afluisterschandaal bij opslagbedrijf Shurgard, de Genkse drone, de in opmars zijnde camera’s met automatische nummerplaatherkenning, de experimenten met vingerafdrukregistratie op school, de Amerikaanse anti-privacy lobby en tot slot “uzelf”, als gebruiker van sociale media. Wil je meer weten over het wat en waarom van deze nominaties? Neem dan snel een kijkje op www.bigbrotherawards.be en lees de volledige dossiers.

Big Brother is echt overal! Daarom deze sensibiliserende campagne die ons allen de waarde van het recht op privacy in herinnering moet brengen. Een maand lang kan het publiek haar stem uitbrengen op de kandidaat die onze privacy het meest bedreigt of een buitensporige drang naar controle vertoont. Ook een professionele expertenjury kiest haar meest “prijzenswaardige” winnaar. Als sluitstuk van de campagne worden de awards overhandigd aan de grootste privacyschenders op een ludieke én informatieve awardshow, onder leiding van Bert Gabriëls, met daaraan gekoppeld het debat “Privacy is dead, get over it!” Kom op 30 mei om 20u naar de Vooruit in Gent en schuif mee aan de debattafel. Uw privacy verdient een waardig pleitbezorger.

Einde persbericht

~ Via: Liga voor Mensenrechten vzw (website/fb)