Friday, May 10, 2013

VOTE FOR "GAS" IN THE BIG BROTHER AWARDS 2013

Our local League of Human Rights requested me to post this but Gmail decided that the message sent to us was spam. Better late than never..Big Brother Award voor GAS?

Persbericht – 22 april 2013

Op 30 mei 2013 reikt de Liga voor Mensenrechten, in partnerschap met EMSOC en datapanik.org, voor het derde jaar op rij de Big Brother Awards uit aan een persoon of organisatie die het recht op privacy op losse schroeven zet of een buitensporige drang naar controle vertoont. Wie wint de Big Brother Award 2013? De vergaande GAS-boetes, het amateuristische datalek bij NMBS, de futuristische drone van Genk of gewoon uzelf… Iedereen kan mee beslissen!

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht mede doordat het andere rechten en vrijheden mogelijk maakt, zoals de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Het recht op privacy kan enkel ingeperkt worden indien dit absoluut noodzakelijk is. Helaas stellen we vast dat dit fundamenteel recht in toenemende mate wordt uitgehold. Steeds meer samenlevingsproblematieken worden geformuleerd als veiligheidsproblemen. Sociale en economische maatregelen moeten steevast wijken voor veiligheidsmaatregelen, controle en repressie. Het wijst op een diepere mentaliteitsverandering: iedereen is potentieel verdacht. Er wordt bovendien een blind geloof gesteld in de mogelijkheden die de technologische evolutie ons biedt om dit “vermoeden van schuld” hard te maken.

En wat geeft beter blijk van de doorgedreven drang naar controle dan de omstreden GAS-boetes? Een GAS-boete opgelegd krijgen omdat je wat kruimels morst op de trappen van een kerk? Een GAS-boete opgelegd krijgen omdat je een sneeuwballengevecht houdt? Vanuit je auto naar iemand wuiven en een GAS-boete opgelegd krijgen? Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er vandaag de dag een GAS-boete voor krijgen. Men wil mensen, en liefst de gehele samenleving, op een zodanige manier beheersen en controleren dat elke afwijking in de kiem wordt gesmoord. Door dergelijke controle verliezen we steeds meer vrijheid en dringt de overheid steeds meer binnen in ons privéleven. Laten we Big Brother toe in ons leven of zeggen we volmondig “GAS? Nee bedankt!”?

Maar nog zeven andere kandidaten komen dit jaar in aanmerking voor een Big Brother Award: het recente datalek bij NMBS, het afluisterschandaal bij opslagbedrijf Shurgard, de Genkse drone, de in opmars zijnde camera’s met automatische nummerplaatherkenning, de experimenten met vingerafdrukregistratie op school, de Amerikaanse anti-privacy lobby en tot slot “uzelf”, als gebruiker van sociale media. Wil je meer weten over het wat en waarom van deze nominaties? Neem dan snel een kijkje op www.bigbrotherawards.be en lees de volledige dossiers.

Big Brother is echt overal! Daarom deze sensibiliserende campagne die ons allen de waarde van het recht op privacy in herinnering moet brengen. Een maand lang kan het publiek haar stem uitbrengen op de kandidaat die onze privacy het meest bedreigt of een buitensporige drang naar controle vertoont. Ook een professionele expertenjury kiest haar meest “prijzenswaardige” winnaar. Als sluitstuk van de campagne worden de awards overhandigd aan de grootste privacyschenders op een ludieke én informatieve awardshow, onder leiding van Bert Gabriëls, met daaraan gekoppeld het debat “Privacy is dead, get over it!” Kom op 30 mei om 20u naar de Vooruit in Gent en schuif mee aan de debattafel. Uw privacy verdient een waardig pleitbezorger.

Einde persbericht

~ Via: Liga voor Mensenrechten vzw (website/fb)